Lezingen, Media Archief, Sociologie

Vooraankondiging: Verkeerscongres

Het voorkomen en bestrijden van onoorbaar gebruik van de infrastructuur is één van de vele taken van de politie. Voortdurende actualisatie en uitwisseling van kennis en ervaring moet ervoor zorgen dat deze taak goed uitgevoerd kan blijven worden. Op 5 november 2014 zal daarom het negende Nationale Politie Verkeerscongres plaatsvinden op de Concernlocatie van de […] Verder lezen »