Nieuwe Nederlanders

Etnomarketing voor diversiteit

Sinds het uitkomen van het eerste boek Etnomarketing: feiten. cijfers en trends is er veel veranderd. De Nieuwe Nederlanders, en dan met name de Turken, Marokkanen. Surinamers en Antillianen krijgen meer aandacht van marketeers en beleidsmakers. Des te opvallender is dat productaanbod en -benadering nog steeds niet zijn afgestemd op deze omvangrijke en (relatief) draagkrachtige groep.  

In Nieuwe Nederlanders. etnomarketing voor diversiteitsbeleid trekken Pieter Paul Verheggen en Frits Spangenberg van onderzoeksbureau Motivaction de conclusie dat te veel Nederlandse beleidsmakers (in profit- en not-for-profit-sector) te zelfgenoegzaam denken dat het wel goed zit met het diversiteitsbeleid. In feite is er echter nog steeds te weinig sprake van een integrale doelgroepbenadering.  

Verheggen en Spangenberg geven in dit boek  een analyse van recente ontwikkelingen en gaan specifiek in op de relatie tussen normen en waarden van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en hun tijdsbesteding, media en bestedingsgedrag.  

Nieuwe Nederlanders etnomarketing voor diversiteitsbeleid geeft aan waar ontwikkelingen vandaan komen en waar kansen liggen voor de toekomst. In een heldere schrijfstijl zet dit praktische en complete naslagwerk de (marketing)manager en beleidsmaker op een creatieve manier aan het denken over etnomarketing en diversiteitsbeleid.    

Samsom 2001, hardcover, stofomslag, 244 blz.