Lezingen

Workshops/Thema avonden/Dagvoorzitterschap

Regelmatig geef ik lezingen, workshops en leid discussies rondom maatschappelijke thema’s waar Motivaction een lange traditie van onderzoek in heeft.

Een paar concrete onderwerpen:

 • De jeugd van tegenwoordig
  Op basis van intensieve en diepgaande interviews met jongeren uit alle lagen van het Nederland van nu wordt een overzicht gegeven. Wat is er anders vergeleken met de volwassenen van nu en wat is er toch zo ongeveer hetzelfde. Hoe kan je jeugd en jongeren motiveren en aanspreken, want er is niet één goed recept, en toch heeft ieder kind behoefte aan aandacht en stimulans (30 minuten tot 2 uur).
 • Allochtoon of nieuwe Nederlander
  Nederland is de laatste decennia in vele opzichten sterk veranderd door de komst van Indische Nederlanders, Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen en een breed scala aan andere nationaliteiten vestigt zich hier permanent. In de grote steden is meer dan de helft van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst, en dat aandeel neemt alleen maar toe.
  Maar waar liggen de verschillen en de overeenkomsten (met korte filmpjes, 45 minuten tot 2 uur)?
 • Publieke opinie
  Het krachtigste wapen, waar geen leger of dictatuur op langere termijn tegen is opgewassen is de publieke opinie. Hoe doe je publieke opinie onderzoek wat zijn de gevaren van misverstanden of manipulatie. En wat is de rol van verkiezingen ten opzichte van publieke opinie onderzoek in de toekomst (30 minuten tot 2 uur)?

Heeft u interesse neemt u dan contact op met Motivaction of vul het contactformulier in onderaan in het contactmenu.