Essays

Meer Sociale Intelligentie voor het MBO

Op weg naar de arbeidsmarkt; platform entree MBO diensten

Het mbo verzorgt de toevoer voor de ruggengraat van de Nederlandse economie. Die economie is in het slob geraakt en moet worden opgepimpt, veel wordt verwacht van het mbo. Het mbo moet dan ook al haar krachten mobiliseren om niet aan resultaat in te boeten. Er zijn op dit moment een aantal hindernissen die aan het mbo niet de stuwing geven die eigenlijk nodig is. Regelgeving en formalisering kunnen een zeer frustrerende belemmering vormen, waar partijen met meer sociale intelligentie oplossingen voor kunnen vinden. Oplossingen waar alle betrokken partijen mee gebaat zijn.

Download de PDF

 

De armoede-industrie

Waarom het Nederlandse armoedeprobleem in stand blijft

Wij slagen er gezamenlijk niet in het Nederlandse armoedevraagstuk op te lossen. Er wordt veel geld en energie ingepompt, maar het lijkt wel of er geen beweging in zit. Aan de ene kant lopen de kosten van hulpverlening en de uitvoeringskosten van uitkeringen steeds hoger op en toch slagen wij er tegelijkertijd niet in de zogenaamde armoedeval uit te bannen. Lees het hele verhaal.

Download de PDF

De kloof tussen ambtenaar en burger wordt steeds groter

Een rampzalige mismatch

Dat heeft grote gevolgen voor de samenleving. Om maatschappelijke problemen de baas te kunnen, hebben ambtenaren en burgers elkaar steeds meer nodig. In de praktijk zien we juist een groeiende kloof tussen beiden. Spangenberg doet al jaren onderzoek naar hoe burgers tegen ambtenaren aankijken en publiceerde daarover onlangs in de Volkskrant (‘Ambtenaren begrijpen burgers niet, en andersom’). Volgens Spangenberg heeft de kloof vooral te maken met een fundamenteel verschil in burgerschapsbeleving. Ambtenaren blijken – meer dan de doorsnee burger – tot het archetype betrokken en verantwoordelijk te horen. Ze zijn zich ervan bewust dat er tegenover rechten plichten staan. Dat type verdwijnt echter in hoog tempo uit onze samenleving, om plaats te maken voor het pragmatische, recht opeisende type burger. Lees het hele verhaal.

Download de PDF