Esomar membership

Het lidmaatschap van Esomar is een uiting dat Frits Spangenberg en het aan hem verbonden bureau Motivaction zich volledig committeren aan de ethische code voor marktonderzoek. Dat dit lidmaatschap terug gaat naar 1977 reflecteert de lange periode waarin Motivaction en Spangenberg het onderzoek volgens de hoogste standaarden uitvoeren.

World association for market, social and opinion research – ESOMAR

 
 Esomar certificate F. Spangenberg