CV

FRITS SPANGENBERG, macro-socioloog

Spangenberg op Intermediair Congres 2012Omdat een mens gevormd wordt in ongeveer de eerste 24 jaar van zijn leven, laat ik mij ook graag uit over hoe ik die belangrijke jaren ben doorgekomen. Zij spelen voor mij nog dagelijks een rol van betekenis.

Thuisomgeving:

Op 30 juli 1948 geboren te Den Helder als vijfde kind in een gezin met zes kinderen. Vader  was officier bij de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine. Moeder was huisvrouw, haar leven werd getekend door haar verblijf met vier kinderen in een Jappenkamp op Indonesië. De kindertijd werd gedomineerd door schaarste, ijver en bescheidenheid.

Leeromgeving

Kleuterschool in Rotterdam en Lagere School in Eindhoven. Diploma vierjarige Handelsdagschool Sint Joris Lyceum en vervolgens de vijfjarige HBS-A Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.

Studie

September 1967 aanvang studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam met als bijvakken: culturele antropologie en politieke wetenschappen. Voor het doctoraal met de afstudeervakken ziekenhuiswetenschappen en sociale psychiatrie (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Tevens werd een 1e graads lesbevoegdheid maatschappijleer behaald.  De studietijd stond in het teken van de democratiseringsstrijd aan de Universiteiten, die begon met de Maagdenhuisbezetting in 1968. Vanwege de niet bepaald rooskleurige situatie op de arbeidsmarkt, heb ik voor de zekerheid van een baan het groot rijbewijs gehaald.

Studietijd

Mijn studie werd deels gefinancierd door een beurs van het Philips-vanderWilligenfonds en deels door studentenbaantjes. Huis aan huis enquêteren, vanaf 1970 bij bureau Makrotest en later ISK, vormde een belangrijke basis voor de latere loopbaan. Een baan voor 50% als wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en een baan voor 50% als onderzoeks projectleider bij het ISK, Instituut voor Sociale Kommunikatie BV. Leren omgaan met het subtiele samenspel tussen de wetenschappelijke maatstaf en de behoefte uit de dagelijkse praktijk is mij later goed van pas gekomen.

Werkomgevingen

1970 – 1976 Diverse studentenbaantjes waaronder veel enquête werk
1976 – 1984 Wetenschappelijk medewerker medische faculteit UvA (50%) en
projectleider commercieel marktonderzoekbureau (50%)
1984 Oprichting Motivaction Research & Strategy
1984 – 2005 Algemeen directeur Motivaction Research & Strategy
2005 – 2018 Voorzitter aandeelhouders Motivaction International Holding (MIH)
2018-heden Voorzitter Raad van Advies Motivaction International Holding en Glocalities International
2010-heden Dagvoorzitter
2010-heden Coaching en advisering, incidenteel en langdurig, van politici, bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, jonge ondernemers met startup bedrijven, waarbij ook participaties in die ondernemingen tot de scenario’s behoren.

Nevenfuncties tussen 1986 en 2011:

Bestuursfuncties in de professionele sfeer: VMO (werkgeversvereniging marktonderzoekbureaus) MOA (de Marktonderzoekassociatie), WAPOR (World Association for Public Opinion Research) en ESOMAR (World Association of Research Professionals) en Rotary Club Amsterdam

Bestuurs- en adviesfuncties in de culturele sector: orkest Amsterdam Sinfonietta, museum het Rembrandthuis, Vereniging Vrienden van de Nederlandse Opera, Theatercombinatie Bellevue – NieuwedelaMar, Theater Bellevue, DelaMarTheater, Mimegroep Nieuw-West, de Nieuwe Kerk van Amsterdam, Museum Het Schip.

Bestuurs- en organisatiewerkzaamheden in de charitatieve sector: Stichting Karam

2011-2019

Lid Bestuur Advies Commissie (BAC) VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie)

Bestuursvoorzitter theater Bellevue, daarna adviseur van het bestuur

Raad van Advies Weekend Academie

Comité van Aanbeveling Stichting Postzegelparken (kleine, aantrekkelijke onderdelen van de openbare ruimte in de buurt of wijk)

Onafhankelijk jurylid en voorzitter categorie Gedragscampagnes Effie Awards

 
Voorzitter Raad van Advies Forum Duurzaam Werken, HNW (Het Nieuwe Werken)
 
Bestuurslid WOMAN INC

 

Lid Bestuur Advies Commissie (BAC) VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie)

2020-heden

Bestuurder  STICHTING HIMALAYAN TIGER FOUNDATION