Lezingen, Media Archief

Seksualiteit en geweld als bron voor een nieuwe moraal

Lezingencyclus van het academisch jaar 2017-2018 van de voormalige universiteit van Franeker STELLINGEN: Wetenschappelijk milieu niet altijd objectief of onkreukbaar Door sommige wetenschappers wordt emotie en welsprekendheid als een bedreiging ervaren Aristoteles zag voor een spreker al het belang van een deugdzaam karakter Planten zijn intelligente wezens, aldus Darwin Planten kunnen onderling communiceren, maar ook vele […] Verder lezen »

Lezingen

Exploring Archetypes

  Presentation on November 5th 2017,  How they (and persuasion) drive perceptions and narrative Workshop overview: Descartes, Kant and more specifically Carl Gustav Jung made the distinction between empirical and basic intellect. The distinction was made to better understand the complexity of human behaviour. Empirical intellect can be observed and measured, but the basic intellect […] Verder lezen »

De grenzeloze generatie, Lezingen, Media Archief, Publicaties, Sociologie

Lezing: ‘Inspirerend onderwijs voor de Grenzeloze Generatie’

Op vrijdag 6 februari 2015 vond de eerste VU-Onderwijsdag plaats. ‘Goed en inspirerend onderwijs’ stond centraal. Frits Spangenberg sprak tijdens de bijeenkomst over de huidige mentaliteit van studenten (de Grenzeloze Generatie) in vergelijking met de nog altijd overheersende moralistische, gezag- en plichtgetrouwe mentaliteit binnen de VU. Loopt de VU niet te ver achter bij de […] Verder lezen »

Lezingen, Media Archief, Sociologie

Vooraankondiging: Verkeerscongres

Het voorkomen en bestrijden van onoorbaar gebruik van de infrastructuur is één van de vele taken van de politie. Voortdurende actualisatie en uitwisseling van kennis en ervaring moet ervoor zorgen dat deze taak goed uitgevoerd kan blijven worden. Op 5 november 2014 zal daarom het negende Nationale Politie Verkeerscongres plaatsvinden op de Concernlocatie van de […] Verder lezen »

Lezingen

Minisymposium: ‘Werknemer zet geen tandje bij in crisistijd’

Vrijdag 14 maart organiseren VVD Oost- en Weststellingwerf een minisymposium. Er zal gesproken worden over het veranderende sociale landschap, de (regionale) economische politiek en samenwerking. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. Naast Pascal van den Bosch (I-nrg), VVD Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer, zal Frits Spangenberg spreken. De redevoering van […] Verder lezen »