Geen categorie

Moet Nederland met de op handen zijnde verkiezingen proberen rust te creëren in media en het maatschappelijke debat?

In een democratisch politiek systeem overheersen de vrijheden. Iedere burger is vrij er ‘welke mening dan ook’ op na te houden, iedere burger is vrij zich daarover uit te laten. Zo is het ook voor iedere burger vrij informatie te vergaren om zich te sterken in die opinie of om in gesprekken of debatten met […] Verder lezen »