Biografie

In het ‘revolutiejaar’ 1968 begon ik mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en mijn eerste ervaringen met het studentenprotest deed ik op tijdens de legendarische Maagdenhuisbezetting. Achteraf bezien was dat de eerste uiting van een groep, nu zou ik zeggen leefstijl,waartoe ik mij toen rekende. Afgestudeerd met een eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer werd ik part-time universitair docent en tevens part-time projectleider bij een marktonderzoekbureau. Met deze ervaringen heb ik Motivaction opgericht in 1984, met als missie een gezaghebbend bureau neer te zetten dat meer doet dan feiten en wetenswaardigheden zoals de meeste onderzoeksrapporten uitspuwen. Ik streef niet alleen naar het signaleren van zaken maar wil ook een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het ingang zetten van veranderingen. 

Frits Spangenberg

Publieke opinie is het krachtigste middel of wapen dat er bestaat; uiteindelijk kan geen bureaucraat of dictator de publieke opinie de baas. Succesvolle bedrijven raken uit de gratie wanneer zij de publieke opinie niet serieus hebben genomen. Er is dus alle reden het publiek en haar beweegredenen voortdurend te volgen en te begrijpen. Mensen zijn verschillend en die verschillen worden steeds groter. Zo ook de impulsen waar mensen op reageren. Met het leefstijlen onderzoek ‘Mentality’ zijn betrouwbare inzichten en voorspellingen ontwikkeld om praktische richtlijnen te geven voor de steeds complexere uitdagingen van onze samenleving.

Als bestuurslid van WAPOR (World Association of Public Opinion Research)
en President of ESOMAR (World Research) heb ik mij breed kunnen oriënteren en internationale vergelijkingen maken met zaken die voor Nederland van belang zijn.
 
Met veel enthousiasme ben ik al tientallen jaren lid van Rotary Amsterdam, waaronder als voorzitter. Sinds 2020 als Paul Harris Fellow