Workshop: Beeld beïnvloedt mij!

Op maandag 9 september 2013 organiseert ComNetZ een interessante workshop met als onderwerp Beeld beïnvloedt mij!

De stelling ‘wij leven heden ten dage steeds meer in een beeldcultuur’ kan niemand meer ontkennen.ComnetZeeland.nl2 Het is daarom geen wonder dat wij in technisch en theoretische zin achter lopen bij het in kaart brengen wat beeld met mensen doet en dat een verkeerde kleurkeuze al ruis of misverstanden in de communicatie kan veroorzaken.

Motivaction en Debockendekker werken al vele jaren samen op gebieden als stedenbouwkundige planning, de financiële sector, cultuur, de FMCG. Recent werd voor het CDA de huisstijl opgefrist.  Mieke de Bock zal beginnen met de onderscheidende elementen die bepalend zijn voor de visuele taal. Vervolgens geeft Frits Spangenberg een inzicht hoe onze eigen levensstijl sturend is in welke stijlen ons aanspreken, en hoe ingewikkeld het is om met ‘andersdenkenden’ te communiceren.

Over Motivaction
Motivaction is al bijna 30 jaar actief in communicatie onderzoek.
Zie hiervoor http://www.motivaction.nl

Over De Bock & Dekker
Mieke de Bock is meer dan 30 jaar actief als stijl- en communicatie adviseur en heeft een drukke praktijk opgebouwd in Duitsland. Zij heeft een theoretisch kader ontwikkeld: de visuele taal Met haar schema kan iedere visuele uiting objectief worden ingedeeld en kunnen tegenstrijdigheden worden ontmaskerd en bijgesteld. Nu werken bijna alle professionals op hun gevoel en dat levert vaak prima resultaten op, maar met een inzichtelijke en geloofwaardige theorie achter de hand sta: je niet alleen sterker; het effect van je communicatie wordt  versterkt. Zie www.debockendekker.nl

Programma:
Ontvangst 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 23:00 uur

Locatie: Dok41, Edisonweg 41-A5 te Vlissingen

Aanmelden:
De bijeenkomst is voor leden met maximaal 2 introducés.
Stuur een e-mail met daarin je bedrijfsgegevens en de namen van jouw introducés naar: secretariaat@comnetz.nl 

CommunicatieNet Zeeland (ComNetZ) is een ambitieus, vakinhoudelijk en  Zeeuws communicatienetwerk. Het is een platform voor professionals die een rol spelen bij het tot stand komen van alle vormen van communicatie. De vereniging brengt vakgenoten, werkzaam bij bedrijven, overheid, onderwijs, zorg en consultancy, bij elkaar met als doel vakinhoudelijke kennis te delen en te verbreden en het netwerken tussen professionals onderling te bevorderen. Het is een sterk en gevarieerd netwerk van interessante communicatieprofessionals in Zeeland. Met regelmaat staan er interessante evenementen en bijeenkomsten op het programma.

Een ideaal platform voor de uitwisseling van communicatiekennis. Op dit moment telt  ComNetZ 93 leden. Neem voor meer informatie contact op via ons contactformulier, of stuur een e-mail.