Clash of Generations

Werknemers van 4 verschillende generaties komen samen in organisaties. Daardoor kan het gebeuren dat een directeur of manager uit de babyboom-generatie onbedoeld botst met een werknemer uit de grenzeloze generatie die 35 jaar jonger is. Bijvoorbeeld door een mail die direct wordt verzonden, terwijl de communicatie kort daarvoor nog via drie lagen verliep. Of denk aan een vergadering waarbij een chef uit de verloren generatie, dus van in de veertig, openlijk wordt bekritiseerd door een collega van de pragmatische generatie van tien jaar jonger. Uiteraard met de goede bedoeling om te streven naar transparantie en eerlijkheid. Dergelijke botsingen tussen generaties kunnen dilemma’s maar bij de juiste interpretatie ook fantastische inzichten opleveren, waardoor een organisatie groeit in kwaliteit en effectiviteit. Maes & Lunau gaat graag met u in gesprek over dit thema.

Socioloog Frits Spangenberg houdt een inleiding over generaties. Hij laat zien hoe boodschappen vanuit het management overkomen, dat deze tot misverstanden kunnen leiden en ook hoe de dynamiek van een organisatie substantieel kan verbeteren door met verschillen in stijl en perceptie rekening te houden.

Vier sprekers uit verschillende generaties zullen vervolgens vertellen over hun werk en ervaringen op gebied van het werken met mensen uit verschillende generaties. Op de voorste rij zitten drie deelnemers van de allernieuwste (grenzeloze) generatie. Gezamenlijk gaan zij met elkaar en u in discussie.

De 4 generaties:
 – Protestgeneratie (Babyboomers), geboren tussen 1940-1955
 – Verloren of Verbindende generatie (generatie X), geboren tussen 1955-1970
 – Pragmatische generatie, geboren tussen 1970-1985
 – Grenzeloze of Internetgeneratie, geboren tussen 1985-2000
 
Voor het volledige programma: http://www.maeslunau-executiveleadership.nl/nl/home.aspx

Mentalitymodel
Verschillen tussen generaties hebben te maken met verschil in mentaliteit.
Onderstaande link brengt u naar het Mentalitymodel dat is ontwikkeld door het onderzoeksbureau van Frits Spangenberg. Bent u een postmaterialist, moderne conservatief of bijvoorbeeld een post moderne hedonist? Als u de test invult weet u het. Invullen duurt 10 minuten en is uiteraard vrijwillig.
Motivaction is gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet gebruiken of bewaren. De getotaliseerde en dus anonieme uitslagen worden op de Voorjaarsbijeenkomst gepresenteerd.

http://xs.motivaction.nl/onderzoek/MaesenLunau